SMARTOUR-hanke


Sustainable MAnageR in TOURism Sector - SMARTOUR

Euroopan Unionin rahoittaman SMARTOUR-hankkeen tarkoituksena on kouluttaa matkailualalla toimivia (erityisesti majoituspalveluita tarjoavia) yrittäjiä sekä majoitusalan yritysten päällikköasemassa ja vastuutehtävissä toimivia henkilöitä, jotta he saavat lisävalmiuksia yritystensä johtamiseen, liiketoimintansa ja markkinointinsa harjoittamiseen sekä yritystensä kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tarkoituksena on saada aikaan pitkän tähtäimen hyötyjä yhteiskunnalle laajemmaltikin.

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yritysten johtaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on maailmanlaajuinen trendi, josta on hyötyä suomalaisille yrityksille (lähiruoka, ympäristöasiat ja sertifikaatit ym.). Yritykset voivat hyötyä kyseisestä asiasta monilla eri tavoilla tarttumalla tarjottuihin mahdollisuuksiin ja markkinoimalla palveluitaan ja kohteitaan asiakkaille.

SMARTOUR-kurssi

SMARTOUR-hankkeen aikana on kehitetty kurssi (SMARTOUR course), jonka osioita ovat kestävän liiketoiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti (liiketoimintasuunnitelma ja markkinointi), kulttuuri-, perintö- ja sosiaalisen ympäristön säilyttäminen ja vaaliminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (matkailun vaikutukset paikalliseen ympäristöön ja yhteisöihin) sekä ympäristö- ja saavutettavuusasiat (jätehuolto, sähkön- ja vedenkulutuksen vähentäminen, palveluiden esteetön saavutettavuus ym.). Lisäksi on kehitetty SMARTOUR GENIE online tool kurssin suorittamiseksi. SMARTOUR-kurssi koostuu 11 moduulista.

Koulutus toteutetaan englannin kielellä (toukokuun alusta 2017 alkaen) ja suomen kielellä (toukokuun lopulla 2017 suomenkielinen osio on valmiina).

Euroopan Unionin rahoittama SMARTOUR-hankkeessa suoritettiin helmi-huhtikuussa 2016 samanlaiset kyselytutkimukset Englannissa, Italiassa ja Suomessa. Koulutuksen tarkempi suunnittelu osioineen suoritettiin vuoden 2016 aikana. Koulutuksen pilotointi suoritetaan mainituissa maissa vuonna 2017.

Yritysten edustajat pääsevät suorittamaan ilmaiseksi SMARTOUR-kurssin moduulit online-menetelmällä. Moduulin suorittamisen jälkeen osallistuja saa järjestelmästä todistuksen ja vielä tärkeämpää, menetelmiä asioiden menestykselliseen hoitamiseen omassa yrityksessään. Paljon esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja malleja onnistuneista toteutuksista sisältyy koulutustarjontaan.

Tarkempaa tietoa hankkeesta löytyy hankkeen englanninkielisiltä sivuilta.

Lisätietoja hankkeesta:
Lehtori Pirkko Varis
Tampereen ammattikorkeakoulu
pirkko.varis@tamk.fi