SMARTOUR-hanke


Sustainable MAnageR in TOURism Sector (SMARTOUR) - SMARTOUR-kurssi ja SMARTOUR GENIE online tool

Euroopan Unionin rahoittaman SMARTOUR-hankkeen tarkoituksena on kouluttaa matkailualalla toimivia (erityisesti majoituspalveluita tarjoavia) yrittäjiä sekä majoitusalan yritysten päällikköasemassa ja vastuutehtävissä toimivia henkilöitä, jotta he saavat lisävalmiuksia yritystensä johtamiseen, liiketoimintansa ja markkinointinsa harjoittamiseen sekä yritystensä kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tarkoituksena on saada aikaan pitkän tähtäimen hyötyjä yhteiskunnalle laajemmaltikin. Liiketoiminnan harjoittaminen ja yritysten johtaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on maailmanlaajuinen trendi, josta on hyötyä suomalaisille yrityksille (lähiruoka, ympäristöasiat ja sertifikaatit ym.). Yritykset voivat hyötyä kyseisestä asiasta monilla eri tavoilla tarttumalla tarjottuihin mahdollisuuksiin ja markkinoimalla palveluitaan ja kohteitaan asiakkaille.

SMARTOUR-kurssi ja SMARTOUR GENIE online tool

SMARTOUR-hankkeen aikana on kehitetty kurssi (SMARTOUR course), jonka osioita ovat kestävän liiketoiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti (liiketoimintasuunnitelma ja markkinointi), kulttuuri-, perintö- ja sosiaalisen ympäristön säilyttäminen ja vaaliminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (matkailun vaikutukset paikalliseen ympäristöön ja yhteisöihin) sekä ympäristö- ja saavutettavuusasiat (jätehuolto, sähkön- ja vedenkulutuksen vähentäminen, palveluiden esteetön saavutettavuus ym.). SMARTOUR-kurssi koostuu 11 moduulista. Lisäksi on kehitetty SMARTOUR GENIE online tool kurssin suorittamiseksi. Online tool sisältää kurssin moduuleineen. Online tooliin pääsee klikkaamalla seuraavaa linkkiä http://smartour.dcnet.eu/ Tarkista sen jälkeen ensin ylhäältä, että kielenä on suomi. Muista tehdä kirjautuminen järjestelmään. Ohjeet löytyvät, kun klikkaat Kirjaudu-kohtaa.

Koulutus toteutetaan englannin kielellä ja suomen kielellä, myös italian kielellä.

Euroopan Unionin rahoittama SMARTOUR-hankkeessa suoritettiin helmi-huhtikuussa 2016 samanlaiset kyselytutkimukset Englannissa, Italiassa ja Suomessa. Koulutuksen tarkempi suunnittelu osioineen suoritettiin vuoden 2016 aikana. Koulutuksen pilotointi suoritetaan mainituissa maissa vuonna 2017.

Yritysten edustajat pääsevät suorittamaan ilmaiseksi SMARTOUR-kurssin moduulit online-menetelmällä. Moduulin suorittamisen jälkeen osallistuja saa järjestelmästä todistuksen ja vielä tärkeämpää, menetelmiä asioiden menestykselliseen hoitamiseen omassa yrityksessään. Paljon esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja malleja onnistuneista toteutuksista sisältyy koulutustarjontaan.

Tarkempaa tietoa hankkeesta löytyy hankkeen englanninkielisiltä sivuilta.

Lisätietoja hankkeesta:
Lehtori Pirkko Varis
Tampereen ammattikorkeakoulu
pirkko.varis@tamk.fi